Mijnverkooptips.nl - elke werkdag een Succesvol Verkopen Tip die jou helpt om je omzetdoelstellingen te halen.


Eerdere Succesvol Verkopen Tips

3 april 2018 - Laat je omzet in het tweede kwartaal harder groeien!

Hoe gaat jouw omzet in het tweede kwartaal hoger uitvallen dan je omzet in het eerste kwartaal? Tag op Facebook of LinkedIn iemand die deze tips kan gebruiken.


DO'S

1. Bepaal een duidelijk en realistisch omzetdoel 

2. Reken je omzetdoel terug naar transacties of klanten per week of per maand

3. Maak afspraken (kan ook met jezelf) over kwantitatieve targets zoals je aantallen verkoopgesprekken en contactmomenten

4. Stel kwalitatieve targets vast bijvoorbeeld op je verkoopconversie

5. Bepaal je focusgebieden en stel enkele acties vast die bijdragen aan het behalen van je omzetdoelstellingen

5. Stel evaluatiemomenten vast en speel kort op de bal

6. Bepaal vanaf welk moment je gaat bijsturen

7. Maak alvast een lijst met optie's en mogelijkheden die je hebt als je omzetresultaat achterblijft bij je eigen verwachtingen

8. Voer je plan uit en doe dat goed en consequent

DON'TS

1. Afwachten

2. Negatieve houding

3. Hopen dat het volgende week beter zal gaan

4. Van je plan afwijken (tenzij het een enorme omzetkans betreft)

5. Niet investeren in het verbeteren van verkoopvaardigheden

6. Geen gebruik maken van een Sales CRM systeem om je omzetkansen te managen

7. Geen gebruik maken van geautomatiseerde marketing- en verkooptechnologie

8. Geen gebruik maken van een sociale verkoopstrategie